1. INTRODUCERE
Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este importantă pentru noi. Acest angajament de respectare a confidențialității îți explică ce date cu caracter personal colectează ALSTEN SOFT S.R.L. de la tine, prin intermediul interacțiunilor noastre și modul în care utilizăm datele respective.
Prezenta politică se aplică www.softwarehr.ro operate de către ALSTEN SOFT SRL (SOFTWAREHR).
Identitatea şi detaliile noastre de contact sunt:
Operator date: ALSTEN SOFT S.R.L.
Adresa: Aleea Trestiana 3, Sector 4, Bucuresti, România
Nr. Registrul Comerţului: J40/2053/2018
Telefon: (0040) 765 810 050
Site web: www.softwarehr.ro
Această Notificare a fost pregătită pentru a informa persoanele („Persoanele vizate”) despre datele cu caracter personal colectate de către SOFTWAREHR în decursul activităţii sale, motivul prelucrării şi felul în care sunt utilizate astfel de date.

2. MODIFICĂRI
Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica această Notificare privind confidenţialitatea, precum şi Politica noastră privind Protecţia datelor cu caracter personal la anumite intervale de timp. Vă vom înştiinţa despre orice modificări aduse prezentei Notificări privind confidenţialitatea sau Politicii privind Protecţia datelor cu caracter personal prin anunţuri pe site-ul nostru web sau prin alte mijloace adecvate.

3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SOFTWAREHR se obligă să respecte în integralitate principiile și legislația aferentă privind protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește colectarea, prelucrarea, procesarea, stocarea și transferul acestor date, astfel cum acestea sunt reglementate prin legislația în vigoare, precum și prin Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”). Salariații și împuterniciții noștri au obligația de a respecta dispozițiile cu privire la protecția datelor conform normelor legale.

4. MODALITATEA DE COLECTARE A DATELOR
În principal, colectăm datele cu caracter personal pe care ni le oferiţi direct, prin completarea formularului de contact pe site-ul www.softwarehr.ro sau în timp ce ne vizitaţi ori vă întâlniţi cu reprezentanţii noştri. Informaţii suplimentare sunt colectate în cadrul interviurilor telefonice conduse de departamentul nostru de vanzari.
Procesul nostru de colectare a datelor cu caracter personal poate avea loc prin: i) site-ul web, aplicaţii mobile, e-mail, software aparţinând terţilor, inclusiv portalurile de recrutare; ii) contracte, aplicaţii, formulare, call center, asistenţă tehnică la distanţă, unităţi de vânzări şi marketing, cookie-uri de pe site-uri web, cărţi de vizită, telefon etc.; sau iii) interviuri faţă în faţă.

5. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI SCOPUL ACESTORA

5.1. Dacă sunteți Client, SOFTWAREHR prelucrează datele cu caracter personal în scopul:

– pentru desfășurarea relației contractuale dintre Dvs. și SOFTWAREHR, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii, informarea dumneavoastra asupra stării comenzii etc.
– pentru îndeplinirea în mod corect a serviciilor contractate din partea SOFTWAREHR și respectarea eficientă a obligațiilor ce provin din contextul serviciilor prestate;
– pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de noi prin intermediul site-ului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale.
– pentru a efectua analize, raportări privind modul de funcționare al site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, dar mai ales în scopul îmbunătățirii experienței oferite de noi.

5.2. Dacă sunteți Vizitator, SOFTWAREHR prelucrează datele cu caracter personal în scopul:
– pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SOFTWAREHR, prin intermediul Site-ului.
– pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea experienței dvs. oferită pe site.
* Acest tip de date cu caracter personal se colectează doar în urma completării formularului pus la dispoziție.

5.3. DATE FURNIZATE PRIN COMPLETAREA DE FORMULARE
– din această categorie fac parte informațiile pe care le oferiți completând formularul. Astfel, între aceste date se vor regăsi: nume și prenume, companie, adresă de e-mail, număr de telefon. Aceste date sunt furnizate voluntar, prin bifarea căsuței corespunzătoare formularului de contact si trebuie să fie reale, corecte și actualizate, iar dvs. trebuie să aveți dreptul de a le furniza. Sunteți astfel responsabil pentru datele furnizate în cadrul website-ului, atât față de noi, cât și față de orice terț care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor.

5.4. DATE FURNIZATE PRIN ACCESAREA SITE-ULUI
La fel ca majoritatea site-urilor, și softwarehr.ro colectează automat anumite informaţii şi le stochează în fişiere jurnal. Informaţiile pot include adrese de protocol internet (IP), regiunea sau locaţia generală de unde calculatorul sau dispozitivul dvs. accesează internetul, tipul de browser, sistemul de operare şi alte informaţii despre utilizarea site-ului web softwarehr.ro, inclusiv un istoric al paginilor pe care le vizualizaţi. Aceste informaţii sunt utilizate pentru o mai bună proiectare a site-ului nostru în concordanţă cu nevoile utilizatorilor. De asemenea, vă putem utiliza adresa IP pentru asistenţă în diagnosticarea problemelor cu serverul nostru şi pentru administrarea site-ului nostru web, analizarea tendinţelor, urmărirea vizitelor pe paginile noastre web şi colectarea de informaţii demografice generale care ne ajută în identificarea preferinţelor vizitatorilor.

6. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR
SOFTWAREHR se angajează să prelucreze datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare. În cazul în care se va încheia o colaborare între dvs. și SOFTWAREHR, vom prelucra datele dvs, pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform obligațiilor legale care revin în sarcina SOFTWAREHR (exemplu: documentele justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SOFTWAREHR va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.
Datele colectate în fișierele de tip jurnal (log) vor fi păstrate pentru o perioada de 3 ani de la data vizitării site-urilor menționate, pentru a servi la investigarea incidentelor de securitate sau pentru a fi puse la dispoziție în cazul solicitării legale a organelor competente.

7. TRANSFERURILE DE DATE
Nu vom partaja informaţiile dvs. cu niciun alt terţ din afara organizaţiei noastre, exceptând cazul când acest lucru este impus de o obligaţie legală sau când este necesar pentru a executa contractul încheiat cu dvs. Pentru orice alt transfer către terţi, vă vom cere mai întâi consimţământul.
Datele cu caracter personal colectate de fișierele Cookie nu sunt transferate în mod direct de ALSTEN SOFT S.R.L. în afara Zonei Economice Europene. Dar anumiți colaboratori sau furnizori (ex: Google Ireland Limited, Facebook Ireland Limited etc) pot transfera în afara Zonei Economice Europene date pe care le colectează în mod direct prin intermediul Cookie-urilor din website-urile pe care activeaza Alsten Soft S.R.L.

8. UTILIZARE COOKIES ȘI TEHNOLOGII SIMILARE
Prin utilizarea de cookie-uri și alte asemenea tehnologii, SOFTWAREHR are posibilitatea de a vă stoca preferințele, de a oferi opțiuni la conectarea platformelor noastre online și, de asemenea de a analiza modul în care funcționează site-ul și platformele noastre.

9. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
În conformitate cu GDPR, ca persoană vizată aveți o serie de drepturi privind datele dvs. cu caracter personal, iar operatorul acestora – SOFTWAREHR – se angajează în respectarea confidențialității dvs. și în garantarea acestor drepturi. Dintre acestea enumerăm:
Dreptul la acces – aveţi dreptul de a obţine confirmarea faptului că SOFTWAREHR prelucrează datele dvs. cu caracter personal şi aveţi dreptul de a accesa aceste date. De asemenea, puteţi solicita informaţii despre: scopul prelucrării; categoriile de date cu caracter personal prelucrate; către cine, în afară de SOFTWAREHR, este posibil să fi fost trimise datele; care a fost sursa informaţiilor (dacă nu aţi furnizat datele direct către SOFTWAREHR) şi cât timp vor fi păstrate.
Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea, corectarea sau completarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte.
Dreptul la ştergere (dreptul de a fi uitat) – dacă nu există niciun motiv obligatoriu pentru prelucrarea continuă, aveţi dreptul de a obţine ştergerea sau eliminarea datelor dvs. cu caracter personal din bazele noastre de date. Reţineţi că acesta nu este un drept absolut, iar SOFTWAREHR îşi rezervă dreptul să-l limiteze la cazurile furnizate în cadrul RGPD (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în corelaţie cu scopurile pentru care au fost colectate, dacă aţi ales să vă opuneţi relucrării datelor dvs. cu caracter personal sau dacă prelucrarea este ilegală).
Dreptul la restricţionarea prelucrării – aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pentru perioada necesară pentru verificarea acurateţei acestora, dacă obiectaţi în ce priveşte prelucrarea ulterioară, pe baza interesului legitim, sau dacă doriţi să blocaţi datele în contextul exercitării sau apărării unei revendicări juridice. În acelaşi timp, puteţi solicita blocarea datelor dvs. în cazul prelucrării ilegale, în cazul în care nu doriţi ştergerea acestora.
Dreptul la portabilitatea datelor – când vă prelucrăm datele pentru executarea unui contract sau pe baza consimţământului dvs., puteţi solicita ca datele pe care ni le-aţi furnizat să vă fie furnizate, dvs. sau unei alte organizaţii, într-o formă structurată şi care poate fi citită automat.
Dreptul de a se opune – aveţi dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor dvs. în scopuri de marketing. Pentru prelucrări în alte scopuri decât cele de marketing, aveţi în continuare dreptul de a vă opune, dar este posibil ca obligaţiile legale ale SOFTWAREHR să prevaleze, la fel ca şi interesul legitim preeminent al acestuia de a continua prelucrarea unor astfel de date, inclusiv în cazul exercitării sau apărării unei prevederi juridice.
Dreptul la retragerea consimţământului – când vă prelucrăm datele pe baza consimţământului dvs., aveţi dreptul de a vă retrage acest consimţământ în orice moment.
Vă puteţi exercita drepturile trimiţând o solicitare la adresa office@softwarehr.ro. Ne rezervăm dreptul de a vă contacta, pentru a ne asigura că solicitarea provine într-adevăr de la dvs.
Răspunsul la solicitările dvs. nu implică niciun cost, cu excepţia cazului în care solicitările sunt nefondate, repetitive sau excesive, caz în care vă putem solicita o taxă bazată pe costurile administrative referitoare la solicitarea dvs.
Solicitările dvs. vor primi răspuns în cel mai scurt timp posibil, în funcţie de natura solicitării şi în maxim treizeci de zile, cu excepţia cazului în care suntem nevoiţi să prelungim acest termen, luând în considerare complexitatea solicitării şi/sau numărul de solicitări.
În cursul unei solicitari, în eventualitatea partajării de informaţii incomplete sau incorecte sau în cazul în care solicitarea nu este exprimată clar, este posibil să întâmpinăm dificultăţi în rezolvarea solicitărilor dvs., ceea ce poate conduce la întârzieri în procesul de investigare.

10. ULTIMA MODIFICARE
20 Martie 2024