Blog
Diversitate și incluziune la locul de muncă  

Diversitate și incluziune la locul de muncă  

Trăim, fără îndoială, în cea mai progresistă societate cunoscută vreodată. Cât de avansați suntem atunci când vine vorba de egalitatea sau diversitatea angajaților? În ultimii ani, angajatorii și liderii  din întreaga lume au încercat să prezică tendințele de diversitate și incluziune care vor avea cel mai mult impact asupra culturilor lor de lucru. Cu toate acestea, unele studii sugerează că femeile sunt încă puternic depășite numeric în poziții de conducere, iar alte studii indică rate mai mici de succes a candidaților care aparțin grupurilor minoritare rasiale. 

Diversitatea și incluziunea la locul de muncă sunt printre cele mai importante subiecte cu care se confruntă departamentul de HR. Cunoașterea unei game largi de statistici legate de diversitate și incluziune vă poate ajuta să înțelegeți mai bine natura complexă a subiectelor. În plus, s-a demonstrat că managementul diversificat crește veniturile cu 19%

Companiile sunt nevoite să regândească, să actualizeze și să-și revizuiască strategiile și inițiativele de diversitate și incluziune. Lucru acesta va crea un spațiu de lucru egal și incluziv, în care angajații se simt apreciați și apreciați. În acest blog, vom discuta care sunt avantajele celor care implementează asemenea politici și de ce reprezintă pentru business. Diversitatea și incluziunea la locul de muncă sunt printre cele mai importante subiecte cu care se confruntă departamentul de HR. Cunoașterea unei game largi de statistici legate de diversitate și incluziune vă poate ajuta să înțelegeți mai bine natura complexă a subiectelor. 

Diversitatea 

Diversitatea este acea dimensiune care poate fi folosită pentru a diferenția grupurile și oamenii, unul de celălalt. Diversitatea înseamnă respectarea și aprecierea a ceea ce îi face diferiți, în ceea ce privește vârsta, sexul, etnia, religia, dizabilitatea, orientarea sexuală, educația și originea națională. 

Incluziunea  

Incluziunea reprezintă efortul organizațional și practicile prin care diferite grupuri sau persoane din medii diferite sunt acceptate și binevenite din punct de vedere cultural și social. Și aici ne referim la originea națională, rasă și etnie, religia/credința, sexul, statutul marital și statutul socio-economic sau educația, chiar și personalitatea.  

Cele mai bune strategii cu privire la diversitate și incluziune la locul de muncă 

Eliminarea prejudecăților din spațiul de lucru 

Prejudecata inconștientă influențează tipul de relații pe care le avem cu oamenii și direcționează modul în care luăm decizii la locul de muncă. Prejudecata se referă la tendința de a procesa informații și de a lua decizii bazate pe prejudecăți inconștiente sau inerente față de un individ sau grup. Pentru a construi o companie cu adevărat incluzivă, managerii de resurse umane trebuie să se asigure că aceste prejudecăți sunt verificate și minimizate în mod consecvent. 

Angajarea profesioniștilor în diversitate 

Companiile angajează acum profesioniști în diversitate care sunt dedicați viziunii și misiunii de a crea un loc de muncă divers și incluziv. Profesioniștii din domeniul diversității îndeplinesc o serie de sarcini, cum ar fi organizarea sesiunilor educative privind diversitatea și incluziunea, crearea unei culturi incluzive la locul de muncă, promovarea utilizării unui limbaj incluziv, gestionarea plângerilor privind hărțuirea și discriminarea la locul de muncă, etc. 

Creșterea transparenței obiectivelor 

Există situații când obiectivele de diversitate cresc pe măsură ce compania crește. Iar mai multă diversitate nu înseamnă neapărat mai multă echitate și incluziune. Stabilirea transparentă a obiectivelor și respectarea celor două puncte de mai sus vă pot asigura rezultatele dorite. Acest lucru va crește responsabilitatea oamenilor din pozițiile de conducere, va încuraja conversațiile oneste dintre angajați și șefii lor și îi va inspira să împărtășească idei și soluții. 

Susținerea sănătății mintale a angajaților 

Angajații au asistat la rândul lor la schimbările pe care le-a adus pandemia, consecințele acesteia au atacat sănătatea mintală a angajaților și profesioniștilor din întreaga lume. Angajații au nevoie de sprijin și înțelegere în legătură cu multe probleme cotidiene. În consecință, o strategie eficientă de diversitate și incluziune ar fi ca organizațiile să ia măsuri pentru a sprijini sănătatea mintală a salariaților.  

Promovarea identității de gen și echității salariale

În anul 2022, problema diferenței de remunerare între femei și bărbați este încă un subiect relevant. Studii recente referitoare la astfel de probleme ne spun că mai sunt multe de făcut și că, din păcate, egalitatea deplină între sexe pare să fie într-o oarecare măsură departe.  

 

Culturile incluzive îi fac pe oameni să se simtă respectați și apreciați pentru ceea ce sunt ca individ sau grup. Oamenii simt un nivel de energie de susținere și angajament din partea altora, astfel încât să poată face tot ce pot la locul de muncă. Incluziunea înseamnă schimbarea mentalităților și culturii unei organizații, care are efecte vizibile, cum ar fi participarea la întâlniri, modul în care birourile sunt organizate fizic sau accesul la anumite facilități sau informații.  

Procesul de incluziune implică fiecare individ și îi face pe oameni să se simtă apreciați ca fiind esențiali pentru succesul organizației. Dovezile arată că atunci când oamenii se simt apreciați, ei funcționează la capacitate maximă și se simt parte a misiunii organizației. Această schimbare de cultură creează organizații cu performanțe superioare, în care motivația și moralul cresc. 

 

Distribuie